Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

De geschiedenis van de GHV

De geschiedenis van de G.H.V.

7 januari 1934 Bijeenkomst van een vijftal hengelaar om een hengelaarsvereniging op te richten. Er kan geen bestuur worden gekozen omdat de opkomst te klein is.

21 januari 1934 Nieuwe vergadering. Opkomst 16 leden. G. Keuzink wordt de eerste voorzitter. De naam wordt “ de Goorsche Hengelaarsvereniging “.

Midden 1935 Het graven van het Twentekanaal vordert snel. Er kan worden gevist. De hengelaarsvereniging pacht voor 50 gulden een deel van het Twentekanaal. ( gedeelte tussen Hengevelderbrug en Diepenheimsebrug ).

18 augustus 1935 100 leden. Er wordt een 1e wedstrijd gehouden waaraan maar liefst 50 leden deelnamen.

Midden 1938 De Goorse Hengelsport Vereniging ( dat wordt de officiële nieuwe naam voor de toekomst ) sluit zich aan bij de A.H.B. ( Algemene Hengelaars Bond ).

28 juli 1938 Weldammerbrug Goor. Een grote wedstrijd 120 deelnemers uit o.a. Delden, Almelo en Hengelo. De beste gorenaar was Gerrit Schutte die tweede werd.

Voorjaar 1940 Het is oorlog. Alle activiteiten worden stopgezet.

In de loop van 1941 Er wordt weer een wedstrijd gehouden. 77 deelnemers. Snoer en andere vismaterialen zijn bijna niet aan komen.

21 juli 1946 Het 12,5 jarig jubileum wordt uitbundig gevierd.

20 mei 1951 Herman van Zalk neemt de voorzittershamer over van Gerrit Keuzink die 17 jaar voorzitter is geweest.

21 januari 1953 De G.H.V. bestaat 20 jaar. Men durft om financiële redenen geen feestavond te organiseren. Er is wel een jubileum concours. G. Bosveld werd winnaar en H. Banis werd 4e.

23 augustus 1959 Er werd een nieuwe wedstrijd georganiseerd. De kringwedstrijd was een wedstrijd tussen Laren-Lochem-Diepenheim-Goor.

17 mei 1961 Jaarvergadering. Hier was een felle discussie over de aanleg van een nieuwe weg langs het kanaal.

21 april 1963 Na 12 jaar voorzitter te zijn geweest draagt ( op een zeer roerige jaarvergadering ) H. van Zalk de voorzittershamer over aan Henk Smit. Het bestuur treedt en bloc af.
Midden 1966 De G.H.V. biedt burgemeester van Essen ( die afscheid neemt van Goor ) het erelidmaatschap van onze vereniging aan.

Voorjaar 1966 Sportuitwisseling Goor-Gronau. Er wordt contact gelegd met twee hengelsportverenigingen uit Gronau. Tot de dag van vandaag wordt er ieder nog steeds samen ( afwisselend in Nederland en Duitsland ) gevist.

Voorjaar 1971 De vereniging heeft 378 leden.

Zomer 1972 Dameswedstrijd in de vijver bij Geuzendam. De dames werden in bootjes overgezet naar het binnenste deel van de vijver.

21 januari 1974 40 jarig bestaan. Internationale wedstrijd aan de zijtak met 300 deelnemers. De eerste prijs was een TV. De receptie werd bezocht door 200 personen. ’s Avonds een feestavond met muziek van het Twente Combo in de Zon. Jaap Dekker wordt benoemd tot erelid.

6 juli 1974 Jeugdwedstrijd samen met Goor in de Bocht. 165 deelnemers.

29 april 1976 Henk Verdriet neemt na 13 jaar de voorzittershamer over van Henk Smit. Henk Smit wordt Erelid van de vereniging.

April 1980 Onze vereniging telt 938 leden.

28 april 1981 Henk Verdriet draagt de voorzittershamer over aan Han Colvoort

21 januari 1984 De G.H.V. bestaat 50 jaar.

9 mei 1987 Organisatie van het Open Goorse Kampioenschap aan de oever van het Twentekanaal. 215 deelnemers. Hoofdprijs 1000 gulden. E. v.d. Hoogen uit Genep ging met de 1000 gulden aan de haal.

21 januari 1994 De G.H.V. bestaat 60 jaar. Een groot feest bij zaal Lentelink.

Maart 1995 Han Colvoort draagt de voorzittershamer na 14 jaar over aan Hans Extercate. Han Colvoort wordt erelid van onze G.H.V.

Maart 2001 Hans Extercate draagt de voorzittershamer over aan Arie Koster.

September 2006 Invoering landelijke centrale ledenadministratie.

1 januari 2007 Sportvisserij Nederland is de naam van de nieuwe overkoepelende organisatie welke is ontstaan uit het samengaan van de N.V.V.S ( Nederlandse Vereniging Van Sportvissersfederaties ) en O.V.B. ( Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij ).

1 januari 2007 Invoering landelijke vispas.

3 maart 2008 Henk verdriet en Jan Alink geven aan niet herkiesbaar te zijn in het bestuur van de G.H.V.
Zij worden onderscheiden met de speld van verdienste van de Hengelsportfederatie Oost Nederland voor hun jarenlange inzet binnen onze vereniging en worden erelid van de G.H.V.


21 januari 2009 G.H.V. bestaat 75 jaar. 500 seniorleden en 75 jeugdleden. Receptie op 7 februari bij Eetcafé de Ster.

Zomer 2011. Via Sportvisserij Nederland wordt ons de mogelijkheid geboden een gratis website in te richten. Wij pakken dit op zodat in de loop van 2012 de site live kan gaan.

1 maart 2013. De website is live gegaan.

Maart/april 2013. En tweetal wedstrijden zijn in verband met de koude afgelast.

2014.
" Donderpadjes " nemen massaal intrek in het Twentekanaal.

2015. 
Leden bestand 580 senioren en 100 jeugdleden.
Aan het begin van de zomer in 2015 krijgen wij het droevige nieuws dat ons oud wedstrijdcommissielid Joop Landeweer, na een afnemende gezondheid is overleden.
Het bestuur en de " wedstrijdvissers " nemen op gepaste wijze afscheid van Joop. 

2016.
De website is volledig ingeburgerd evenals facebook.
Leden bestand 550 senioren en 65 jeugdleden.

Voor het eerst werd de competitie Federatief clubkampioenschap door Sportvisserij Oost Nederland georganiseerd.
Ook werd in het najaar een vrij grote sterfte van karpers in de vijver in de Kevelhammerhoek geconstateerd. We werden hierop gewezen door karpervissers uit onze vereniging. Mede door toedoen van deze groep vissers werd het waterschap Vechtstromen gealarmeerd.

2017
In 2017 hebben we een bosmaaier aangeschaft om  op sommige wedstrijdtrajecten de plantengroei in de hand te kunnen houden.
Ook zijn er weer karpers in het Twentekanaal uitgezet door de KSN groep Oost. Dit project wordt mede door onze vereniging gesponsord.
Dit Spiegelkarperproject van genoemde groep is verlengd tot en met 2021.
Zie voor verdere info elders op onze site of klik op de link van de KSN groep Regio Oost.